Intervention Center
for Trafficked Women

Trgovina ljudima

Naše usluge : vaša prava

Naše usluge su besplatne i poverljive

Siguran smeštaj

Pristup medicinskoj obskrbi

Psihosocijalno savetovanje

Savetovanje o prebivalištu i radnom pravu

Pomoć u sudskim postupcima

O nama

Neograničena podrška

Podržavamo vas čak i u slučaju da nemate dokumente ili ne želite reći policiji šta vam se dogodilo.

Austrija

Radimo sa žrtvama trgovine ženama sirom Austrije. Nas ured je u Beču.

Podrška ženama

Podržavamo sve osobe koje se identifikuju kao žene, i cis i trans.

Kontakt

Radno vrijeme/vreme: 
Ponedjeljak, Utorak  09:00 – 16:00
Četvrtak  11:00 – 19:00
Petak  09:00 – 15:00

Treba li vam pomoć? Kontaktirajte nas